Islamitische basisschool Al Amana

De school waar jouw
droom en talent aandacht krijgt, en waar jouw ontwikkeling aan ons is toevertrouwd.

Hoogwaardig onderwijs op islamitische grondslag

Missie en Visie

De islamitische identiteit: dat is bij uitstek hetgeen de Al Amana-scholen onderscheidt van
andere scholen. De islamitische identiteit is altijd onze kracht geweest. Wij willen onze
leerlingen voorbereiden op de toekomst als bewuste burger. Wij doen dit door onze
leerlingen de islamitische waarden bij te brengen en deze ook voor te leven. Onze scholen
staan in de maatschappij en onze deuren staan open voor iedereen die met ons samen wil
werken aan het verrijken van de leef- en leeromgeving van kinderen.
Onze islamitische identiteit is voelbaar in gedrag en de manier waarop wij met elkaar
omgaan. Ouders en medewerkers zijn rolmodellen in Akhlaaq (gedrag/omgangsvormen).
Het is belangrijk dat onze kinderen opgroeien in een sfeer die overeenkomt met onze
gemeenschappelijke normen en waarden. Wij gaan respectvol met elkaar om en staan open
voor verschillen. Wij willen samenwerken om tot voorbeeld te zijn en hen in staat te stellen
op te groeien tot zelfbewuste wereldburgers die trots zijn op hun identiteit.

Vier pijlers

Respect

Als moslims zijn we ons ervan bewust dat God ieder mens, ieder levend wezen geschapen heeft. Vanuit dit besef hebben wij respect voor ieder mens, ieder levend wezen en de rest van de schepping. In ons onderwijs staat de menselijke waardigheid centraal en respecteren wij onderlinge verschillen. Verschillen worden benaderd als een verrijking, niet als een probleem. In ons pedagogisch handelen behandelen wij iedereen gelijkwaardig, liefdevol, vriendelijk en met respect. Vanuit ons onderwijs stimuleren wij de leerlingen nieuwsgierig te zijn naar de ander, de ander oordeelloos te bevragen en uit te gaan van de positieve intentie van de ander. Als moslim geloven wij dat ieder mens van nature goed is, en benaderen wij de ander vanuit dit perspectief. Onze doelstelling is de leerlingen vanuit hun eigen, religieuze identiteit, de juiste tools te geven om op een actieve en positieve wijze te kunnen participeren in de Nederlandse samenleving. Binnen ons onderwijs doen onze leerlingen kennis op over andere levensbeschouwingen en leefwijzen en worden ontmoetingen georganiseerd om de ander te leren kennen en te bevragen.

Saamhorigheid

Wij zijn allen kinderen van gemeenschappelijke voorouders. Wij horen bij elkaar, wij zijn één familie, ongeacht onze afkomst, ras, godsdienst of levensovertuiging, geslacht, sociale status, onze politieke of persoonlijke overtuigingen, etc. Wij besteden op school veel aandacht aan deze kernwaarde, om zo de onderlinge cohesie en saamhorigheid zowel binnen als buiten de school tot uiting te laten komen. Wij zorgen ervoor dat iedereen in zijn eigenheid erkend wordt en dat niemand wordt buitengesloten. 

We motiveren iedereen te participeren vanuit zijn eigen unieke talenten en capaciteiten en deze in elkaar te herkennen en te waarderen. We stimuleren onze leerlingen om als broeders en zusters met elkaar en met anderen om te gaan. In de omgang met anderen oefenen we geduld, respect, vriendelijkheid en behulpzaamheid. Wij wijzen pestgedrag, uitsluiting of discriminatie af.

Ihsān

In de islam kennen wij het concept ihsān, dat gezien wordt als de hoogste vorm van belijden. Het is het best te vertalen als: excelleren, streven naar perfectie op drie niveaus: kennis, gedrag en karakter (attitude). Vanuit deze kernwaarde besteden wij veel aandacht aan het excelleren op de drie niveaus. Leerlingen worden bewust gemaakt van het feit dat zij zich op alle niveaus dienen te ontwikkelen om succesvol(ler) te worden. Niet alleen in hun persoonlijke, religieuze leven, maar ook in hun omgang met anderen in de maatschappij. Daarbij worden vanuit de school kennis en vaardigheden aangereikt die nodig zijn om zich op persoonlijk, maar ook sociaal en maatschappelijk gebied goed te kunnen ontwikkelen.

 Excelleren is alleen mogelijk als iemand uit zijn comfortzone stapt en zich ontwikkelt. Om uit de eigen comfortzone te kunnen stappen, is het nodig om eerst kritisch te kunnen denken. Kritisch denken en zelfreflectie zijn dan ook een belangrijk onderdeel van ihsān. Onze leerlingen mogen van elkaar verschillen. Zij mogen een eigen (afwijkende) mening vormen.

Moed

We stellen onze eigen persoonlijke en collectieve doelen op en streven ernaar om deze te bereiken. We prefereren actie boven reactie en nemen de verantwoordelijkheid voor ons eigen handelen vanuit onze eigen identiteit, in het besef dat wij van God de taak hebben gekregen om goed te zorgen voor Zijn Schepping en zorgzaam te zijn naar onszelf en onze medemens. We laten ons niet weerhouden door tegenslagen en zetten door, in de wetenschap dat moeilijkheden ook altijd verlichting en verbetering met zich meebrengen.

De leerlingen worden uitgedaagd om na te denken over wat het betekent om moslim te zijn in Nederland en hoe zij met en vanuit hun achtergrond kunnen bijdragen aan de Nederlandse samenleving. De leerlingen zijn zich ervan bewust dat niet iedereen hun religieuze opvattingen deelt en oefenen zelfbeheersing en geduld bij het omgaan met beledigingen, discriminatie en beschimpingen, in de wetenschap dat in Nederland vrijheid van meningsuiting bestaat. Zij laten zich niet verleiden tot ongepast gedrag of agressie. 

Moed is een belangrijk onderdeel van kritisch denken: onze leerlingen leren voor zichzelf te denken en niet te conformeren aan groepsdruk. Onze leerlingen durven anders te zijn dan degenen die hen beledigen en sporen hun omgeving aan om hetzelfde te doen. Zij leren vaardigheden aan, waarmee zij conflicten op diplomatieke wijze kunnen oplossen. De leerlingen leren op school dat zij niet voor eigen rechter mogen spelen, maar dat er formele procedures zijn die zij kunnen volgen om hun recht te krijgen. Zo leiden wij onze leerlingen op tot sociale, zelfbewuste wereldburgers met behoud van een sterke eigen identiteit, die vanuit een intrinsieke motivatie participeren in de samenleving.

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
Click outside to hide the comparison bar
Compare