Over ons

Basisschool Al Amana is een Nederlandse school op islamitische grondslag die openstaat voor alle kinderen, ongeacht hun sociale, culturele of religieuze achtergrond. Als u voor de Al Amana School kiest, kiest u voor een schoolklimaat waar respect en saamhorigheid centraal staat.

De ontwikkeling van de sociaal-emotionele intelligentie (gedrag) vinden wij dan ook minstens zo belangrijk als de cognitieve intelligentie (kennis). De boodschap van de Koran en het voorbeeld van de Profeet Mohammed (v.z.m.h.) vormen hierbij het uitgangspunt.

Door het bieden van godsdienstonderwijs leren onze leerlingen op positieve wijze meer over hun identiteit. Hierdoor geven we ze een stevige basis mee dat hen helpt om bewust en vanuit hun geloofsovertuiging de wereld te verkennen, hun waarden met anderen te delen en hun bijdrage in de maatschappij te leveren. 

Op onze school hechten wij er waarde aan dat onze leerlingen zich veilig en geborgen voelen, oor en hart voor elkaar hebben en plezier hebben. De sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen krijgt dan ook structureel aandacht. We gebruiken hiervoor de methode “De Vreedzame School”. Hierin komen aspecten aan de orde als: jezelf leren kennen, samenwerken, conflicthantering, verantwoordelijkheid en actief burgerschap.

Verder bieden wij onze leerlingen ook (expressie)activiteiten aan: gym, handvaardigheid, anacheedlessen, talentenshow, schoolreis en excursies naar culturele instellingen. Zo leert het kind zijn talenten op verschillende gebieden te herkennen en verder te ontwikkelen. 

 

“Elke leerling telt”