Medezeggenschapsraad (MR) & (GMR)

In de medezeggenschapsraad zitten ouders en leerkrachten. Zij worden gekozen door respectievelijk alle ouders en leerkrachten van de school. Voordat het bestuur beleid invoert, pleegt het overleg met de medezeggenschapsraad. Afhankelijk van het onderwerp heeft de medezeggenschapsraad instemmings- of adviesrecht.

De medezeggenschapsraad (MR) van Al Amana Zwolle bestaat uit:

  • Personeelsgeleding: Saloua Arojan
  • Personeelsgeleding: Belkis Irmak
  • Oudergeleding: Faruk Kelsaka
  • Oudergeleding: Fatima Mohamud
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)  is het overkoepelende orgaan van alle medezeggenschapsraden. De raad bestaat uit oudervertegenwoordigers en leerkrachten van elk van de scholen.
De GMR voert op grond van de Wet Medezeggenschap Scholen overleg met het bestuur. In dit overleg wordt gesproken over beleid dat het bestuur voornemens is uit te voeren.

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) bestaat uit:

  • Personeelsgeleding: Mohamed Bachiri
  • Oudergeleding: Hamza Bouyafa