Welkom op Al Amana Zwolle

Basisschool Al Amana is een Nederlandse school op islamitische grondslag die openstaat voor alle kinderen, ongeacht hun sociale, culturele of religieuze achtergrond. Als u voor de Al Amana School kiest, kiest u voor een schoolklimaat waar respect en saamhorigheid centraal staat. Lees verder

 

Folder Al Amana Zwolle

Download hier het intakeformulier voor groep 1 en 2.
Download hier het intakeformulier voor groep 3 t/m 8.

Kledingcontainer actie

https://alamanazwolle.fruitvriendjes.nl/