Afstandsonderwijs vanwege het Corona-virus

Met ingang van 16 maart 2020 is het fysieke onderwijs in Nederland stopgezet vanwege het Corona-virus. Op Al Amana denken wij in kansen en mogelijkheden. De maatregelen hebben ons er zeker niet van weerhouden alles op alles te zetten kwalitatief goed onderwijs te verzorgen. Het team heeft de handen ineen geslagen en in een zeer kort tijdsbestek onderwijs op afstand gerealiseerd en ontwikkeld. We zijn al na 3 weken volledig overgestapt op digitaal onderwijs, zodat we de leerlingen kwalitatief onderwijs konden geven. Naast het reguliere onderwijsaanbod hebben we voorzien in extra zorg voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften en kinderen die meer aandacht behoeven middels dagprogramma’s, dagelijks online contact met de leerlingen en regelmatig telefonisch contact tussen school en ouders. Trots zijn wij op onze leerlingen, onze ouders en ons team: Samen zorgen wij voor een voortzetting van het goed onderwijs op afstand. Met dank aan Pennings Media, geven wij een inkijkje van ons afstandsonderwijs.