Elke leerling telt!

De school

Basisschool Al Amana Zeist gaat per 1 augustus 2019 van start met acht groepen. Het is in veel opzichten een bijzondere school. Al Amana Zeist is namelijk een Nederlandse school op islamitische grondslag. De Koran en de Soenna staan centraal in het dagelijkse schoolleven. De meerwaarde is dat wij dit verbinden aan de pedagogiek. Kinderen benaderen en ondersteunen we als unieke schepsels van Allah.

Basisvaardigheden

Goed kunnen lezen en rekenen bepaalt in sterke mate het schoolsucces. En dus ook het succes in de latere (school)loopbaan van onze leerlingen. Onze speciaal getrainde leerkrachten bieden de stof aan op een specifieke manier, bijvoorbeeld door het toepassen van woordenschatdidactiek. Onze leerlingen onthouden op deze wijze de aangeboden woorden beter en vergroten hiermee hun woordenschat.

Opbrengstgericht werken

Opbrengstgericht werken is een belangrijk middel bij het verbeteren van het onderwijs in de basisvaardigheden taal, lezen en rekenen. Zicht op leerresultaten en planmatig werken zijn essentieel in de opbrengsten. Al Amana Zeist werkt doelgericht en systematisch aan het maximaliseren van de prestaties en welbevinden van haar leerlingen.

“Goed kunnen lezen en rekenen bepaalt in sterke mate het schoolsucces. En dus ook het succes in de latere (school)loopbaan van onze leerlingen.”

“Door het bieden van godsdienstonderwijs leren onze leerlingen meer over zichzelf, hun achtergrond en versterken zij hun identiteit.”

Bent u aanwezig tijdens de koffiemiddag?