Nieuwsberichten

Via onderstaande link komt u op het artikel over ons Sterproject: Een unieke samenwerking tussen onze school en het speciaal onderwijs, met als doel aan de ondersteuningsbehoefte van al onze leerlingen maximaal tegemoet te kunnen komen. https://www.deonderwijsspecialisten.nl/actueel/samenwerking-de-fonkel-en-al-amana-het-was-liefde-op-het-eerste-gezicht/?utm_source=linkedin
Read More
De leerlingen van Al Amana Ede Zuid hebben op 30 maart een sponsorloop gehouden waarbij ze een geweldig bedrag hebben ingezameld voor de renovatie van een weeshuis in Tsjaad. Met de inzet van alle leerlingen, ouders en overige donateurs is het ons gelukt om een eindbedrag van € 8.018 ,- EUR in te zamelen. Allahoema...
Read More
Voor de video kunt u op de volgende link klikken: https://youtu.be/0qPkPO4BVuE.
Read More
Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat! Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving,  een fris klimaat én hebben we aandacht voor de...
Read More
Op woensdag 25 november vond de eerste Grote Rekendag van dit schooljaar plaats voor de groepen 1 t/m 6. Wat hebben we gedaan? Rekenspellen en rekenactiviteiten! Want…. rekenen is leuk en leren door te ervaren is leuk! Het was een geslaagde dag voor onze leerlingen. We kijken uit naar de volgende grote rekendag in de...
Read More
Onlangs zijn wij op Al Amana Ede Zuid begonnen met het leesinterventieprogramma Bouw!. Bouw! is een online programma dat effectieve ondersteuning biedt bij beginnende geletterdheid. Het programma helpt leerlingen die risico lopen op problemen met lezen en spellen inzicht te krijgen in alfabetische principes als teken-klankkoppeling en fonemisch bewustzijn. Bouw! is gericht op het voorkomen...
Read More
De leerlingenraad heeft als doel om:  de betrokkenheid van de leerlingen te vergroten;  de verantwoordelijkheid van de leerlingen voor schoolse zaken te bevorderen;  de leerlingen te laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is;  aan te geven dat leerlingen een eigen stem hebben binnen de school, zodat ze weten dat ze meetellen;...
Read More
Met ingang van 16 maart 2020 is het fysieke onderwijs in Nederland stopgezet vanwege het Corona-virus. Op Al Amana denken wij in kansen en mogelijkheden. De maatregelen hebben ons er zeker niet van weerhouden alles op alles te zetten kwalitatief goed onderwijs te verzorgen. Het team heeft de handen inéén geslagen en in een zeer...
Read More
Trots zijn wij op Assia uit groep 8, die ons op 1 februari 2020 als schoolkampioen vertegenwoordigde tijdens de regionale voorleeswedstrijd in de bibliotheek Cultura in Ede: Ze behaalde maar liefst de tweede plaats! Gefeliciteerd Assia!
Read More
In het kader van burgerschap verzorgde wethouder Leon Meijer  op 13 januari een gastles staatsinrichting in groep 8 van Al Amana Ede Zuid. Vanuit de landelijk politiek is ingezoomd op de gemeentelijke politiek en op gemeentelijke debatten. Van daaruit is in de klas onder leiding van de wethouder een debat gevoerd over het afsteken van vuurwerk...
Read More
  Op 13 januari 2020 vond op Al Amana locatie Ede Zuid een bijzondere gelegenheid plaats: De opening van de overgang naar het drinken van water op school. Omdat de school hiermee één van de eerste scholen in Ede was, hebben verschillende gasten deze opening bijgewoond, waaronder wethouder Leon Meijer en de pers. De voordelen...
Read More