hassan

Door

Op woensdag 25 november vond de eerste Grote Rekendag van dit schooljaar plaats voor de groepen 1 t/m 6. Wat hebben we gedaan? Rekenspellen en rekenactiviteiten! Want…. rekenen is leuk en leren door te ervaren is leuk! Het was een geslaagde dag voor onze leerlingen. We kijken uit naar de volgende grote rekendag in de...
Read More
Onlangs zijn wij op Al Amana Ede Zuid begonnen met het leesinterventieprogramma Bouw!. Bouw! is een online programma dat effectieve ondersteuning biedt bij beginnende geletterdheid. Het programma helpt leerlingen die risico lopen op problemen met lezen en spellen inzicht te krijgen in alfabetische principes als teken-klankkoppeling en fonemisch bewustzijn. Bouw! is gericht op het voorkomen...
Read More
De leerlingenraad heeft als doel om:  de betrokkenheid van de leerlingen te vergroten;  de verantwoordelijkheid van de leerlingen voor schoolse zaken te bevorderen;  de leerlingen te laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is;  aan te geven dat leerlingen een eigen stem hebben binnen de school, zodat ze weten dat ze meetellen;...
Read More