Praktische zaken

Oudergesprek/rapport

Drie keer per schooljaar zijn er oudergesprekken gepland over de vorderingen van uw kind.

Twee keer in het jaar ontvangt u een rapport. Het eerste rapport in februari en het tweede aan het eind van het schooljaar, in juni.

Leerplicht:

Kinderen zijn op grond van de Leerplichtwet verplicht om naar school te gaan. Een kind is leerplichtig als het vijf jaar is en moet naar school op de eerste dag van de nieuwe maand na de vijfde verjaardag. Als een kind drie jaar en 10 maanden is, mag het op school komen kennismaken, dat mag maximaal vijf dagen.

Voortgezet onderwijs:

Alle leerlingen in groep 8 maken de Cito eindtoets. Deze wordt in april afgenomen. De uitslag van deze toets helpt bij het maken van de juiste keuze voor het voortgezet onderwijs. Naast de uitslag van de Cito-eindtoets kijken wij naar voorgaande cito-scores, leerprestaties, motivatie/ interesse en werkhouding van de leerling. Op basis van al deze zaken samen wordt er een gepaste middelbare school gekozen. Wij als school brengen een eerlijk en onderbouwd advies naar u als ouder uit. Hierbij proberen we de beste keus te maken zodat de leerling op de beste plek voor hem of haar komt.