Opbrengst gericht werken

Opbrengstgericht werken

De ontwikkeling van de kinderen verloopt niet altijd vanzelf. We willen daarom steeds goed inzicht hebben in het niveau van uw kind. De aanpak die we hanteren, heet ‘opbrengstgericht werken’. Dit houdt in dat we systematisch en doelgericht gegevens (toetsresultaten en observaties) verzamelen over de ontwikkeling van de kinderen. Op basis daarvan stellen we groepsplannen samen. Daarin staat welke leerstof we de kinderen in een bepaalde periode aanbieden en hoe we dat doen. Ook staat erin hoe we kinderen begeleiden die extra instructie of oefening nodig hebben en welke kinderen een extra uitdaging aankunnen.

We besteden veel aandacht aan het signalering van leerproblemen, het diagnosticeren ervan en het zoeken naar mogelijkheden om als dat nodig is kinderen in de groep extra ondersteuning te bieden. Uitgangspunt is wat een kind wél kan en niet wat het niet kan. Ieder kind is een mens met heel veel mogelijkheden, ook al zijn er dingen die niet vanzelf gaan.
Als uw kind meer begeleiding nodig heeft dan de groepsleerkracht kan bieden, dan zullen we dit altijd met uw bespreken. Als het nodig is zetten we kennis en ondersteuning van anderen in als dat in het belang van uw kind is.