Leerlingenvervoer

Leerlingvervoer

Als u meer dan zes kilometer van de school woont, kunt u bij de gemeente waar u woont leerlingvervoer aanvragen. Is de afstand tot de school minder dan zes kilometer? Dan krijgt u geen vergoeding voor het leerlingenvervoer. Voor elk schooljaar moet u een nieuwe aanvraag doen. Ook met andere vragen over het leerlingenvervoer kunt u terecht bij uw gemeente.
De school is niet verantwoordelijk voor het schoolvervoer. De school is wel bereid om, als het nodig is, te bemiddelen met de Stichting Leerlingenvervoer Gelderland.