Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer

Als u meer dan zes kilometer van de school woont, kunt u bij de gemeente waar u woont leerlingenvervoer aanvragen. Is de afstand tot de school minder dan zes kilometer? Dan krijgt u geen vergoeding voor het leerlingenvervoer. Voor elk schooljaar moet u een nieuwe aanvraag doen. Ook met andere vragen over het leerlingenvervoer kunt u terecht bij uw gemeente. 

De school is niet verantwoordelijk voor het schoolvervoer. De school is wel bereid om, als het nodig is, te bemiddelen met de Stichting Leerlingenvervoer Gelderland.

Let op: Het bovenstaande bericht geldt alleen voor de Edese Al Amana locaties.

– E-mail: vervoerede@live.nl
– Telefoonnummer: 0640102810. Het beste is een appbericht naar dit nummer sturen.