Richtlijnen verlof

Aanvragen extra schoolverlof

Een aanvraag voor extra verlof moet altijd schriftelijk ingediend worden bij de directie.

De directeur beslist over een aanvraag voor ten hoogste tien schooldagen in één schooljaar.

Wilt u meer dan tien schooldagen verlof, dan is ook goedkeuring van de leerplichtambtenaar van de gemeente nodig.

Gewichtige omstandigheden

In artikel 11 van de Leerplichtwet worden enkele omstandigheden genoemd, waarbij verzuim geoorloofd is. In lid f van dit artikel wordt gesproken over “andere gewichtige omstandigheden”:

 • Wettelijke verplichtingen;
 • Verhuizing; Huwelijk bloed- en aanverwanten; Ernstige ziekte of overlijden van een familielid (u kunt de aanvraag terstond doen);
 • Huwelijks- of ambtsjubileum;
 • Sociale medische indicatie (u heeft dan een medische verklaring nodig);
 • Een vakantie (indien de vakantieregeling van het bedrijf/ instelling waar één van de ouders
  werkt het niet mogelijk maakt vakantie te nemen binnen de schoolvakantie, u heeft dan
  een werkgeversverklaring nodig).

GÉÉN gewichtige omstandigheden zijn:

 • Een tweede vakantie (tijdens de schoolvakantie heeft u de gelegenheid om op vakantie te gaan);
 • Zomaar een lang weekend weg;
 • Sportevenementen bezoeken buiten schoolverband;
 • Bezoeken van tentoonstellingen, concerten, pretparken, etc.;
 • Één of meer dagen eerder met vakantie gaan of later terugkomen.

Bij twijfel (wel of geen vrij) is het verstandig dat u even overlegt met de directeur.

Verlof vanwege religieuze verplichtingen

Als een verplichting voortkomt uit de godsdienst of levensovertuiging krijgt het kind 1 dag vrij per verplichting. U doet het verzoek voor verlof minimaal 2 dagen van tevoren bij de directeur van de school.

Download hier een aanvraagformulier vrijstelling van schoolbezoek