Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad zitten ouders en leerkrachten. Zij worden gekozen door respectievelijk alle ouders en leerkrachten van de school. Voordat het bestuur beleid invoert, pleegt het overleg met de medezeggenschapsraad. Afhankelijk van het onderwerp heeft de medezeggenschapsraad instemmings- of adviesrecht.

De Medezeggenschapsraad (MR) van Al Amana Hoorn wordt gevormd door:

Oudergeleding:

  • Mevrouw R. Salmony-Karakas (voorzitter),
  • Mevrouw I. Bouali (penningmeester)

Personeelsgeleding:

  • De heer R. Olijhoek (meester Ruben)
  • Vacature

Mevrouw S. Maghsoudi-Eind neemt deel aan de bovenschoolse Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.