Welkom

Stichting Al Amana Scholen is de rechtsopvolger van Stichting Islamitisch Onderwijs Noord­-Holland.

Basisschool Elif heet daarom met ingang van schooljaar 2020-2021 “Al Amana Hoorn”.

Al Amana Hoorn ressorteert weliswaar onder een ander bestuur, maar blijft een basisschool op islamitische grondslag.

Het bevoegd gezag van Stichting Al Amana Scholen bestuurt zes scholen. Drie scholen bevinden zich in Ede, een in Hoorn, een in Zeist en een in Zwolle