Groepen

Een aantal vakken of onderdelen worden schoolbreed ingezet of volgens een schoolbrede afspraken gehanteerd.

Woordenschat:

Daar wij op school voor het grootste deel meertalige leerlingen hebben, besteden wij extra aandacht aan het woordenschatonderwijs. Wij werken aan de woordenschatontwikkeling volgens de aanpak van “Met woorden in de weer”. Deze aanpak is in groep 1 t/m 8 geïntegreerd.  Deze aanpak heeft tot doel het bevorderen van het woordenschatonderwijs te verbeteren. “Met woorden in de weer” is geen methode maar het is een aanpak die zich richt op verbetering van de leerkrachtvaardigheden.

De woordclusters in elke klas zorgen verder voor een taalrijke leeromgeving. Daarnaast wordt er dagelijks geconsolideerd en meerdere malen per week wordt een nieuw woord aangeboden. Op deze manier wordt er veel aandacht besteed de woordenschatontwikkeling van onze leerlingen.

Begrijpend lezen:

Vanaf groep 4 wordt er aandacht besteed aan begrijpend lezen. Vooral vanaf groep 6 is het een speerpunt in het leerstofaanbod. We werken aan de leesstrategieën en maken gebruik van de Pals-aanpak. Daarnaast wordt Nieuwsbegrip XL ingezet.

Tutorlezen:

Vanaf groep 3 wordt tutorlezen ingezet om de leesontwikkeling en leesplezier te bevorderen. De leerlingen uit de bovenbouw zijn tutor. Op vaste momenten in de week wordt tutorlezen schoolbreed ingepland.