Groep 7 en 8

Groep 7 en 8

In groep 7 en 8 leren de kinderen Engels en ze worden voorbereid op het voortgezet onderwijs. Alles wat ze tot dan toe geleerd hebben, moeten ze toepassen. Ze leren teksten samenvatten, verhalen schrijven, rekenopdrachten uit de dagelijkse praktijk oplossen, hoe ze mappen en boeken moeten gebruiken, enzovoort.