Groep 5 en 6

Groep 5 en 6

De basisvaardigheden taal/lezen en rekenen blijven een belangrijke plaats innemen. In groep 5 maken we een begin met de zaakvakken, zoals aardrijkskunde en geschiedenis. Naast deze vakken krijgen de kinderen tekenen, handvaardigheid en gymnastiek.