Groep 3 en 4

Groep 3

De kinderen leren onder andere lezen, spreken, luisteren en rekenen. Daarnaast krijgen zij les in gymnastiek, verkeer, tekenen en handvaardigheid. In deze groep wordt er ook een begin gemaakt met het natuuronderwijs.

Groep 4

In groep 4 worden de basisvaardigheden verder opgebouwd en verstevigd. De nadruk in deze groep ligt op het voortgezet technisch lezen, schrijven en spreken. De kinderen moeten nu praktische rekenprobleempjes kunnen oplossen.