Groep 1 en 2

Groep 1 en 2

Kinderen leren door te doen. Een kind van vier jaar komt onze school binnen en is te klein voor lezen, schrijven, rekenen, enz. Deze kinderen hebben nog een kenmerk: vaak komt het voor dat ze een andere taal dan het Nederlands spreken. De leermiddelen die wij gebruiken zijn zoveel mogelijk afgestemd op onze kinderen. Omdat de kinderen al een taal (moedertaal) kennen, wordt die taal als ondersteunende taal gebruikt. In de groepen 1 en 2 werken we volgens de beredeneerd aanbod Piramide methode.

De leerkrachten van groep 1 en 2 worden ondersteund door tutoren.

 

Piramide

Al Amana werkt met Piramide. Piramide is gericht op peuters en de jongste kleuters, dit sluit aan op basisontwikkeling, dat gericht is op de onderbouw (groep 1 en 2) van de basisschool. Deze werkwijze biedt optimale mogelijkheden om samenhang en continuïteit aan te brengen in de zorg voor en ontwikkeling van kinderen vanaf 2,5 tot 8 jaar. De kansen op optimale ontwikkelings- en leerresultaten zijn groot omdat de interesses van kinderen worden aangesproken en worden verbonden aan de doelen van de basisschool.

Aanvullende programma’s

Als aanvulling op het VVE programma Piramide  maken we gebruik van de map CPS Gecijferd bewustzijn en Fonemisch Bewustzijn. Daarnaast zetten we de  de leerkaarten en ontwikkelingsmaterialen vanuit Onderbouwd in.

Activiteiten

De kring speelt in de groepen 1 en 2 een belangrijke rol. Elke morgen en middag wordt er gestart met een kringactiviteit. Dat kan zijn een luister- of taaloefening, drama of een gesprek over een onderwerp of de kleuters vertellen over iets dat ze zelf hebben meegemaakt. Vanuit de kring krijgen de kinderen een werkopdracht. Door middel van diverse materialen (bijv. lotto’s, puzzels en constructiemateriaal) en verschillende ‘hoeken’ (bijv. poppen-, bouw- en schrijf-luisterhoek) wordt de ontwikkeling gestimuleerd. Kleuters hebben veel behoefte aan beweging. Daarom besteden we zowel ‘s morgens als ‘s middags aandacht aan lichamelijke oefening. Als het mooi weer is spelen we buiten en anders gymmen we in het speellokaal. De leerkracht zorgt ervoor dat de kleuter regelmatig met verschillende materialen werkt en registreert de vorderingen. Zo is er zicht op de ontwikkeling.