Schoolplan

Het schoolplan Al Amana Goudenstein

Hieronder vindt u het schoolplan 2020-2023 van onze school. Hierin staan onze ambities voor de komende vier jaren. Deze ambities zijn geformuleerd om aan onze leerlingen het best mogelijke onderwijs te kunnen geven.
De indeling van het schoolplan 2020-2023 is afgestemd op het Strategisch beleidsplan van de Stichting Al Amana Scholen en de beleidsterreinen die wij relevant vinden voor onze schoolontwikkeling.