Oudercommissie

Oudercomissie

De oudercommissie bestaat uit enthousiaste, actieve ouders die zich betrokken voelen bij de school. Zij werken in een gezellig sfeer en met wederzijds respect. De oudercommissie organiseert activiteiten die niet direct te maken hebben met het lesgeven maar die wel bijdragen aan de ontwikkeling van onze kinderen.

De oudercommissie (OR) van Al Amana Goudenstein bestaat uit:

  • Farrah: voorzitter
  • Hourrya: secretaris 
  • Malika: penningmeester 
  • Ines: media en communicatie
  • Naijma: verantwoordelijk voor de thema tafel

 

De nieuwsbrieven 

   Nieuwsbrief 1 ‘van ouder tot ouder

Verslagje sportdag

Nieuwsbrief 2 ‘van ouder tot ouder’