Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad zitten ouders en leerkrachten. Zij worden gekozen door respectievelijk alle ouders en leerkrachten van de school. Voordat het bestuur beleid invoert, pleegt het overleg met de medezeggenschapsraad. Afhankelijk van het onderwerp heeft de medezeggenschapsraad instemmings- of adviesrecht.

De Medezeggenschapsraad (MR) van Al Amana Goudenstein bestaat uit:

  • Voorzitter: Said el Bachrioui
  • Plaatsvervangend voorzitter: Youssef Akka
  • Secretaris: Nadia Akka
  • Plaatsvervangend secretaris: Touria Bounja
  • Penningmeester: Romy den Hartog
  • Lid personeelsgeleiding: Mirjam Najjar

 

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)  is het overkoepelende orgaan van alle medezeggenschapsraden. De raad bestaat uit oudervertegenwoordigers en leerkrachten van elk van de scholen. 
De GMR voert op grond van de Wet Medezeggenschap Scholen overleg met het bestuur, vertegenwoordigd door de algemeen directeur. In dit overleg wordt gesproken over beleid dat het bestuur voornemens is uit te voeren.

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) bestaat uit;

  • Oudergeleding: Touria Bounja
  • Personeelsgeleding: Said el Bachrioui (namens het personeel)