Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad zitten ouders en leerkrachten. Zij worden gekozen door respectievelijk alle ouders en leerkrachten van de school. Voordat het bestuur beleid invoert, pleegt het overleg met de medezeggenschapsraad. Afhankelijk van het onderwerp heeft de medezeggenschapsraad instemmings- of adviesrecht.

De Medezeggenschapsraad (MR) van Al Amana Goudenstein bestaat uit:

Oudergeleiding:

  • Touria Akka
  • Christa Krommenhoek (secretaris)
  • Mohamed El JariĀ 

Personeelsgeleiding:

  • Mirjam Najjar
  • Naoual El Massoudi
  • Said El Bachrioui (voorzitter)