KWG Taal

KWG TAAL

De kwaliteitswerkgroep Taal is het afgelopen schooljaar druk bezig geweest met de vormgeving van het taalaanbod binnen de school op het gebied van begrijpend lezen. We bieden de leerlingen onderwijsaanbod voor begrijpend lezen vanuit methodieken die zich o.a. focussen op het leerkrachtgedrag tijdens de instructie en begeleide inoefening, want wij zijn van mening dat de leerlingen leren van ervaren begrijpende lezers en hun gegeven voorbeelden in het hardop denken. Ook komend schooljaar zal hier de nadruk op liggen door middel van handreikingen voor de leerkrachten, oefenen met de aangeboden didactiek in de groepen en feedback op de wijze waarop we het aanbod aan de leerlingen aanbieden. We werken bij begrijpend lezen met fasen waarbinnen de leerlingen geleidelijk worden gestuurd en uiteindelijk losgelaten in het leren. Afgelopen schooljaar heeft de focus gelegen op de ik-fase, het aanbod en de instructie die de leerkracht biedt. Komend schooljaar zullen we de doorstart maken naar de wij -en jullie -fase. In deze fasen zullen de leerkrachten en leerlingen aan de slag gaan met het samen oefenen van het geleerde met de overgang naar het zelf ervaren en verwerken. Ook zal er een nieuwe technisch leesmethode worden gescreend en mogelijk aangeschaft.

Woordenschatonderwijs is ook een speerpunt van komend schooljaar. We zullen ons focussen op expliciet -en impliciet woordenschataanbod. Dit wil zeggen dat we de aandacht vestigen op het aanbod in woorden en het opbouwen van netwerken; woorden en kennis verbinden. We zullen de aandacht vestigen op het aanbod dat wij bieden als leerkracht in ons dagelijks taalgebruik. We zullen werken naar een hoger niveau in ons taalaanbod in de dagelijkse routines, zodat leerlingen op die wijze de woordenschat verrijken.

Dit schooljaar is de schoolbibliotheek volledig vernieuwd! Er is een variƫrend en uitdagend lesaanbod en met een rouleersysteem gaan de kinderen diverse type boeken lenen. Denk aan nieuwe leesboeken, informatieboeken, leerzame tijdschriften en islamitische boeken.