KWG Hoogbegaafdheid

KWG Hoogbegaafdheid

Vorig jaar is de kwaliteit werkgroep Hoogbegaafdheid & Differentiatie gestart door juf Funda, juf Ayse en juf Mirjam.

De werkgroep is verantwoordelijk voor het delen van kennis, HB-(verrijkings)leermiddelen en agendapunten omtrent begaafdheid. Zij bieden hulp bij het ontwikkelen, implementeren en ontwikkelen van beleid. Zij vormen een aanspreekpunt voor leerkrachten en kunnen ondersteuning bieden daar waar nodig is.

Mirjam Najjar is Hoogbegaafdheidsspecialist op Al Amana en verzorgt tevens de lessen voor de Hoogbegaafdheidsklas, genaamd de ┬┤Ilm Club. Dit is een arrangement voor Hoogbegaafde leerlingen. 1 x in de week krijgen ze verbreding die niet in de klas aangeboden kan worden. De naam staat voor wetenschap en kennis in het Arabisch. Tijdens deze lessen werken de leerlingen aan drie bouwstenen: leren onderzoeken, leren wie je bent en leren ondernemen.

Naast de Ilm Club wordt dit jaar een doorstart gemaakt naar op tijd signaleren van onderpresteerders, hoe kunnen we de methodelessen compacten en welke verrijkingsstof bied ik aan na de methodeles of los van een methodeles. Dit wil zeggen dat we een selectie maken, wat zinvolle lesstof is voor deze leerlingen en wat ze mogen overslaan (compacten). Begaafde leerlingen hebben een snel leervermogen en kunnen met minder uitleg, oefening en herhaling de lesstof maken. Wanneer de lesmethode wordt gecompact, wordt in eerste instantie gekozen voor verrijkingsstof die aansluit bij de methode. Vervolgens kan er gekozen worden voor verrijkingsstof los van de methode.