KWG Cultuur en Natuur

KWG Cultuur en Natuur

Cultuureducatie

Cultuur is de wereld om ons heen. Wat we waarnemen en hoe we dit ervaren. Wij maken gebruik van diverse leervormen. Van het verwerven van vaardigheden en het maken van kunstzinnige producten tot het bezoeken van musea. Hieronder verstaan we de vakken handvaardigheid, tekenen en drama. De school biedt de kinderen de mogelijkheid om werk en zichzelf te presenteren en te reflecteren. Daarnaast blijft er ook ruimte voor incidentele activiteiten zowel op groeps- als schoolniveau. Wij werken samen met Cultura Ede. Dit is het centrum voor kunst en cultuur.

Natuureducatie

Kinderen zijn al meer gericht op binnenspelen en er blijkt een zogenaamd natuurtekort bij kinderen te zijn. Ons doel is daarom dat natuureducatie een standaard onderdeel wordt binnen het onderwijs. Je leert met je hoofd, handen en hart binnen een klaslokaal en je doet dit buiten in een natuurlijke omgeving. Alleen op deze manier komen alle mogelijke manieren van leren aan bod en sluit dit aan bij de verschillende leerstijlen van kinderen.
IVN Ede is één van de plaatselijke afdelingen en richt zich op het omvangrijke gebied van de gemeente Ede. Deze vereniging organiseert al sinds jaren excursies voor jong en oud, en sinds 1980 voor de scholen uit Ede.

De scholenwerkgroep begeleidt leerlingen van basisscholen in samenwerking met hun school en de gemeente Ede (Groene Wiel) bij activiteiten in de levende natuur. Op deze manier kunnen kinderen de natuur ontdekken en er wat van leren. Vanuit het NME centrum: Het Groene Wiel te Wageningen wordt aan alle basisscholen in de gemeente Ede jaarlijks een programma aangeboden met een grote keus aan educatieve middelen en activiteiten. Hier maken wij dan ook gebruik van. Een aantal buitenactiviteiten worden door IVN schoolbegeleiders georganiseerd en begeleid.