Gezonde School

Al Amana Goudenstein heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laat de school zien dat ze voldoen aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!

Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo zorgt Al Amana Goudenstein voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én heeft de school aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van hun leerlingen.

Vanaf nu hangt op de gevel van onze school het logo Gezonde School. Zo kan iedereen zien dat onze school gezonde school is!

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.