Nieuwe kinderen

We maken een onderscheid tussen:  
A. Reguliere instroom: hieronder verstaan we het inschrijven van leerlingen die nog niet leerplichtig zijn.
B.  Zij- instroom: hieronder verstaan we het inschrijven van leerlingen die van een andere school komen.