Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad zitten ouders en leerkrachten. Zij worden gekozen door respectievelijk alle ouders en leerkrachten van de school. Voordat het bestuur beleid invoert, pleegt het overleg met de medezeggenschapsraad. Afhankelijk van het onderwerp heeft de medezeggenschapsraad instemmings- of adviesrecht.

Personeelsgeleding:
* Ilona Delahaije 
* Fouad Hammouti
Oudergeleding:
* Moussa el Anbri
* Mohammed Sharif Al Hashimy