Logopedie

Logopedie op school is ter ondersteuning van het onderwijs en is gericht op het voorkomen of verminderen van onderwijsbelemmeringen. Het betreft in hoofdzaak advisering van leerkrachten of anderen bij het onderwijs betrokkenen personen en ouders.

Kinderen die problemen hebben met spraak en/of de taal, kunnen met toestemming worden gescreend door de schoollogopediste Alinda Schoonen.

Wanneer u zich zorgen maakt over de spraak-/taalontwikkeling van uw kind of vragen hebt op het gebied van taal, spraak, stem of gehoor, dan kunt u dit ook bespreekbaar maken. Uw zorg proberen wij in dat geval mee te nemen. U kunt er ook uiteraard voor kiezen om niet te wachten totdat de schoollogopediste uw kind in de groep ziet of totdat ze weer op school is. U kunt ook direct contact opnemen met uw huisarts voor een doorverwijzing naar de vrijgevestigde logopedist(e) voor een onderzoek en/of een behandeling.