Doorstroom

Wij proberen onze leerlingen en ouders zo goed mogelijk te informeren over de doorstroom naar het voortgezet onderwijs.

Alle kinderen krijgen al in groep 7 een voorlopig adviesgesprek. In groep 8 omstreeks eind februari worden de ouders uitgenodigd voor een gesprek over schoolkeuze. De ouders krijgen het advies te horen over het type voortgezet onderwijs dat volgens de leerkracht voor hun kind het meest geschikt is. Ook ontvangen zij het adviesformulier met het rapport en het advies van de school. Zowel de uitslag van de Cito-toets als het adviesformulier zijn nodig om een kind definitief in te kunnen schrijven.

Na het verlaten van de basisschool is er minstens één keer per jaar contact tussen de leerkracht van groep 8 en het voortgezet onderwijs. Daarnaast ontvangt de basisschool binnen de eerste 2 jaren op het VO  de behaalde resultaten van oud-leerlingen.