Activiteiten

Ontspanning, creativiteit en maatschappelijke betrokkenheid

Naast onze activiteiten op het vlak van onderwijs besteden we ook veel aandacht aan activiteiten die gericht zijn op ontspanning, creativiteit en maatschappelijke betrokkenheid. Hieronder een overzicht van enkele activiteiten.

  •  Voetbaltoernooi

Ieder jaar doet onze school mee aan het schoolvoetbaltoernooi dat door de Voetbalvereniging Ede georganiseerd wordt. We doen meestal met twee teams mee. Ieder team bestaat uit één keeper, zes veldspelers en drie wisselspelers. In principe zijn het vooral de jongens van groep 8 die mee doen aan het schoolvoetbaltoernooi, aangevuld met enkele talenten uit groep 6 en 7.

  • Schoolreisjes

Groep 1 t/m 8 gaan één keer per jaar op schoolreis. Dat kan zijn naar een pretpark, speeltuin, dierentuin e.d. Een gedeelte van de ouderbijdrage wordt hiervoor gebruikt. Soms wordt aan de ouders een extra bijdrage gevraagd.

  • Viering op school

Er wordt op school twee feesten gevierd, namelijk Eid el Fitr en Eid el Adha. Dat wordt elk jaar een groot feest met alle kinderen, personeelsleden en natuurlijk alle ouders.

  • Sport- en speldag

Ook wordt er ieder jaar een sportdag voor de bovenbouw en een sport en spelletjes dag voor de onderbouw georganiseerd.

  • Musea/theatervoorstellingen ed.

Omdat wij culturele vorming meer inhoud willen geven binnen ons onderwijs, zullen de kinderen kennis gaan maken met verschillende culturele onderdelen. Drama, islamitische liederen, etcetera.